HÌnh đại diện 319176 Trinh
Trả lời: nhLý lớp 10
Bởi 319176 Trinh - Chủ nhật, 21 Tháng mười hai 2014, 10:52 PM
 
a) các lực tác dụng vào vật gồm trọng lực P và lực căng dây T
b)P=mg=0.2x10=2 N
Txcos30=P=2=>N=4can3/3 N
c)Tsin30=ma=>a=20can3/3 m/s^2
t=2biR/v=2biR/can(aR)=1.3(s) (R=lsin30)