HÌnh đại diện 320601 Linh
nhLý lớp 10
Bởi 320601 Linh - Thứ tư, 3 Tháng mười hai 2014, 07:43 PM
 
Bài 1: Một quả cầu có khối lượng m = 200g, treo trên một sợi dây dài l = 1m. Quả cầu quay đều trong một vòng tròn nằm ngang. Dây tạo một góc anpha = 30 độ với phương thẳng đứng g = 10m/s bình. Hãy:
a) Biểu diễn các lực tác dụng vào vật.
b) Tìm độ lớn các lực đó
c) Tính thời gian để quả cầu quay được một vòng.
HÌnh đại diện 319176 Trinh
Trả lời: nhLý lớp 10
Bởi 319176 Trinh - Chủ nhật, 21 Tháng mười hai 2014, 10:52 PM
 
a) các lực tác dụng vào vật gồm trọng lực P và lực căng dây T
b)P=mg=0.2x10=2 N
Txcos30=P=2=>N=4can3/3 N
c)Tsin30=ma=>a=20can3/3 m/s^2
t=2biR/v=2biR/can(aR)=1.3(s) (R=lsin30)