HÌnh đại diện Nguyễn Thị Ngọc Phượng
HS up file lên lớp học như thế nào?
Bởi Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Thứ tư, 5 Tháng mười một 2008, 10:50 AM
 

Làm cách nào để GV có thể tạo ra một nơi mà HS có thể up một file, ví dụ file Power Point lên lớp học ?

Khi đó HS, sẽ up bài này lên lớp học như thế nào?

tran trieu phu
Trả lời: HS up file lên lớp học như thế nào?
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ tư, 5 Tháng mười một 2008, 03:35 PM
 
Tạo một hoạt động mới là "bài tập lớn"hoặc tạo một diễn đàn hoặc tạo một "hội thảo"
ở đó, HS có thể up file nộp cho GV cung co the cho cac HS cùng đánh giá file đó