HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ tư, 15 Tháng mười 2014, 08:21 PM
 
https://www.youtube.com/watch?v=XN5datDCvhU