HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Dòng điện trong chất điện phân
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Chủ nhật, 5 Tháng mười 2014, 10:42 AM
 
- Phần lý thuyết:
https://www.youtube.com/watch?v=NnyoxokslWA
- Phần bài tập:
https://www.youtube.com/watch?v=rCFeIOiVPc0