HÌnh đại diện 316957 Nguyễn Thế Anh
Ai giúp mình về bài ghép tụ điện này với
Bởi 316957 Nguyễn Thế Anh - Thứ sáu, 3 Tháng mười 2014, 10:10 AM
 
Hai tụ C1=10^-6F, C2=2.10^-6F được tích điện đến hiệu điện thế U1=20V và U2=9V. Sau đó hai bản âm của tụ này được nối với nhau còn hai bản dương được nối với hai bản của tụ C3=3.10^-6F chưa tích điện.
a. Tính điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ sau khi nối
b. Xác định chiều và số lượng e di chuyển qua dây nối hai bản âm của tụ âm của tụ C1 và C2