HÌnh đại diện Thien Ngoc
Làm thế nào các từ của glossary liên kết với nhau?
Bởi Thien Ngoc - Thứ hai, 6 Tháng mười 2008, 09:10 AM
 
Mình đang gặp khó khăn khi soạn thảo các thuật ngữ vật lý mà không biết cách làm sao để liên kết từ thuật ngữ này sang thuật ngữ khác đã có. Help!
tran trieu phu
Trả lời: Làm thế nào các từ của glossary liên kết với nhau?
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ hai, 6 Tháng mười 2008, 09:50 AM
 
cụ thể liên kết là thế nào?
HÌnh đại diện Thien Ngoc
Re: Trả lời: Làm thế nào các từ của glossary liên kết với nhau?
Bởi Thien Ngoc - Thứ hai, 6 Tháng mười 2008, 07:53 PM
 
Ví dụ trong câu này, tôi không rõ nghĩa của một từ nào đó thì có thể nhấp vào từ đó để liên kết tới định nghĩa mới mà không phải dò tìm vất vả.
tran trieu phu
Trả lời: Re: Trả lời: Làm thế nào các từ của glossary liên kết với nhau?
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ tư, 8 Tháng mười 2008, 09:57 AM
 
Khi tạo một thuật ngữ, cần chọn " bộ thuật ngữ này là dùng chung", chọn "tự động liên kết"
Khi tạo một mục thuật ngữ, cần chọn "tự động liên kết"
như vậy khi có một thuật ngữ có trong từ điển và đã chọn tự động liên kết" thì sẽ hiện link: Ví dụ từ này chuyển động