HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Phương pháp giải bài tập bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ năm, 25 Tháng chín 2014, 07:28 AM
 
https://www.youtube.com/watch?v=9xFDKj1A1Qs