HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Hệ thống lý thuyết bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ tư, 24 Tháng chín 2014, 09:45 AM
 
https://www.youtube.com/watch?v=c-w-1558RQw