HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Điện năng Công suất điện
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Chủ nhật, 21 Tháng chín 2014, 09:14 AM
 
Trong phần này các em lưu ý bài toán liên quan đến hiệu suất!
https://www.youtube.com/watch?v=K5wJThexWG0