HÌnh đại diện 315712 Nguyễn Quang Hưng
ai giúp em với, bài tập vật lí 10 ạ
Bởi 315712 Nguyễn Quang Hưng - Chủ nhật, 14 Tháng chín 2014, 03:01 PM
 
một vật chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. qãng đường đi đc trong giây thứ nhất gấp 15 lần qãng đường đi đc trong giây cuôi. tìm vận tốc ban đầu của vật