HÌnh đại diện 315171 phuong
giúp vơí
Bởi 315171 phuong - Thứ bảy, 6 Tháng chín 2014, 08:31 PM
 
Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của nó là v1 = 40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v2 = 50cm. Li độ của vật khi có vận tốc v3 = 30cm/s là??
HÌnh đại diện 333271 Nguyễn Văn Lâm
Trả lời: giúp vơí
Bởi 333271 Nguyễn Văn Lâm - Thứ tư, 29 Tháng bảy 2015, 04:49 PM
 
có: v1*v1+@*@*x1*x1 = v2*v2
với @ là tốc độ góc nhé. Tính @ thì ra x3 tại v3 nhé.