HÌnh đại diện 314781 Tạ Thị Kim Phương
Các Bạn giúp mk bài này với (lý 10 _sự rơi tự do)
Bởi 314781 Tạ Thị Kim Phương - Thứ bảy, 30 Tháng tám 2014, 08:36 PM
 
Trong 0,5 giây cuối cùng trước khi đụng vào mặt đất , vật rơi tự do vạch được quãng đường gấp đôi quãng đường vạch được trong 0.5 giây ngay trước đố .Lây g=10m/s2 . Tính độ cao từ đó mà vật đc buông rơi
HÌnh đại diện 99548 Đỗ Thị Mỹ Nhi
Trả lời: Các Bạn giúp mk bài này với (lý 10 _sự rơi tự do)
Bởi 99548 Đỗ Thị Mỹ Nhi - Chủ nhật, 31 Tháng tám 2014, 01:43 PM
 
Kq: h = 7,8125 m
HÌnh đại diện 314781 Tạ Thị Kim Phương
Trả lời: Các Bạn giúp mk bài này với (lý 10 _sự rơi tự do)
Bởi 314781 Tạ Thị Kim Phương - Chủ nhật, 31 Tháng tám 2014, 07:29 PM
 
bạn có thể giải ra cho mk ko ?