HÌnh đại diện 309126 Nguyễn Hải Phượng
bài này lạ qá ,MOD giúp em với ạ (hs BH)
Bởi 309126 Nguyễn Hải Phượng - Thứ ba, 27 Tháng năm 2014, 10:20 PM
 
Hai nguồn phát sóng giống nhau S1 và S2 phát ra âm có tần số f=420 và biên độ a=2mm.Vận tốc truyền âm là v=336m/s.Xét 2 điểm M và N nằm trên đoạn S1S2 cách trung điểm I của đoạn MN lần lượt là 6m và 5m và cùng phía đối với I .Khi đó :
A.Tại M nghe đc âm rõ nhất,còn tại N nghe bình thuong
B.tại N ko xác đinh đc,còn tại M âm nghe rõ nhất
C.Tại M không nghe đc âm,còn tại N nghe rõ nhất
D.tại N không nghe dc âm,còn tại M nghe rõ nhất