HÌnh đại diện 309126 Nguyễn Hải Phượng
giúp em bài này với ạ (hs BH)
Bởi 309126 Nguyễn Hải Phượng - Thứ ba, 27 Tháng năm 2014, 10:14 PM
 
sóng dừng trên sợi dây có 2 đầu cố định với bước sóng lamda=6cm.Biết 2 vị trí có biên đô bằng 1/2 biên độ bụng thì cách nhau xa nhất là 11cm. tìm số bụng sóng trên dây
A.3 B.4 C.5 D.6