HÌnh đại diện 307190 Kem
ai giúp mình bài này với
Bởi 307190 Kem - Thứ tư, 30 Tháng tư 2014, 09:32 AM
 
tính hiệu điện thế U(AB) trong mạch điện theo hình vẽ. cho biết : vôn kế có điện trở rất lớn, nó chỉ 0,8V: R1=30(ôm), R2=R3=20(ôm), R4=10(ôm)