HÌnh đại diện 315590 Đỗ Thị Hồng
Trả lời: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Bởi 315590 Đỗ Thị Hồng - Thứ bảy, 13 Tháng chín 2014, 04:15 PM
 
bạn xem thử video này nhé!
http://www.youtube.com/watch?v=ZcUREsmgt_g