HÌnh đại diện 304050 Hồ Minh Dương
thiên văn học
Bởi 304050 Hồ Minh Dương - Thứ tư, 19 Tháng ba 2014, 02:13 PM
 
tính thời gian cấp II tàu bay ra khỏi trường hấp dẫn của trái đất