HÌnh đại diện 298787 le aaa
giup toi zs...t dag gap..tks nhiu
Bởi 298787 le aaa - Thứ hai, 13 Tháng một 2014, 05:23 PM
 
ba linh kiện gồm:điện trở, cuộn dây va tụ điện được đặt riêng biệt trong b hộp kín có đánh số bên ngoài 1 cách ngẫu nhiên bang các số 1 2 3.tổng trở của mỗi hộp đối zs 1 dòng điện xoay chiều có tần số xác định deu bằng 1kôm.tổng trở của hộp 1 va hộp 2 mắc nối tiếp đối zs dòng điện xoay chiều đó là Z12=căn2k ôm..tổng trở của hộp 2 và 3 mắc nối tiếp đối zs dòng điẹn xoay chiêu la Z23=0.5k ôm..từng hộp 1,2,3 lan luot chứa..