HÌnh đại diện 333271 Nguyễn Văn Lâm
Trả lời: vat ly 12
Bởi 333271 Nguyễn Văn Lâm - Thứ tư, 29 Tháng bảy 2015, 04:43 PM
 
vì x, v, a không thể cùng dấu. :D.