HÌnh đại diện 289890 tung lam
vat ly 12
Bởi 289890 tung lam - Thứ hai, 16 Tháng mười hai 2013, 07:20 PM
 
một vật dao động điều hòa với chu kỳ bằng 0,5s. Trong một dây đầu tiên, khoảng thời gian để li độ, vận tốc và gia tốc cùng dấu là:
A. 0,5s B.0s C.1s D.0,25
trả lời giúp em với!!!!!!(chi tiết)
HÌnh đại diện 297422 dương phước điền
Trả lời: vat ly 12
Bởi 297422 dương phước điền - Thứ bảy, 4 Tháng một 2014, 03:23 PM
 
câu d:
HÌnh đại diện 289890 tung lam
Trả lời: vat ly 12
Bởi 289890 tung lam - Chủ nhật, 5 Tháng một 2014, 12:02 PM
 
có thể giải rõ ra được không??
HÌnh đại diện 333271 Nguyễn Văn Lâm
Trả lời: vat ly 12
Bởi 333271 Nguyễn Văn Lâm - Thứ tư, 29 Tháng bảy 2015, 04:40 PM
 
0s chứ nhỉ
HÌnh đại diện 333271 Nguyễn Văn Lâm
Trả lời: vat ly 12
Bởi 333271 Nguyễn Văn Lâm - Thứ tư, 29 Tháng bảy 2015, 04:43 PM
 
vì x, v, a không thể cùng dấu. :D.