HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
con.lắc.đơn
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 3 Tháng mười một 2013, 09:24 PM
 
Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 10cm,quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m = 10 g được tích điện q = 10-4C Con lắc được treo trong vùng điện trường đều image070.gif có phương nằm ngang, E = 4000V/m. Lấy g = 10m/s2.
a. Xác định vị trí cân bằng mới của con lắc.
b. Con lắc dao động với biên độ nhỏ, tính chu kỳ dao động của nó.