HÌnh đại diện 291115 kiều
mạch dao động LC
Bởi 291115 kiều - Thứ sáu, 1 Tháng mười một 2013, 08:03 PM
 
trong mạch dao động LC, thời gian tụ phóng điện trong 1 chu kì là 2.10^-6. Tại thời điểm t=0, năng lượng từ trường trong mạch có giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng điện trường bằng 1 nửa giá trị cực đại của nó là?