HÌnh đại diện 289595 lê minh hậu
cô giải giúp em
Bởi 289595 lê minh hậu - Thứ hai, 21 Tháng mười 2013, 02:45 PM
 
1. Hai xe chuyển động theo hai hướng khác nhau với vận tốc lần lượt là 54 km/h và 36 km/h thì đụng nhau. Sau va chạm, hai xe dội ngược trở lại với vận tốc 5 m/s.
a. Tính tỉ số khối lượng của hai xe?
b. Biết m1 = 15 kg. Tính khối lượng m2 của xe 2?
c. Nếu khoảng thời gian va chạm giữa hai xe là 0,5 s. Tìm độ lớn lực tương tác giữa hai xe?