HÌnh đại diện 280820 ngoc
bài tập giao thoa sóng
Bởi 280820 ngoc - Thứ ba, 8 Tháng mười 2013, 11:13 PM
 
Tại 2 điểm A,B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1.2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là:
A.0 B.3 C.2 D.4
HÌnh đại diện Le Quang Vinh
Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Bởi Le Quang Vinh - Thứ sáu, 11 Tháng mười 2013, 03:14 PM
 
Từ công thức xác định vị trí "vân" cực đại thứ k và thứ (k + 1), bạn có thể suy ra khoảng cách giữa hai "vân" (hypebol) cực đại liên tiếp là nửa bước sóng - có thể gọi đây là khoảng vân; đồng thời bạn cũng xác định được vị trí các nguồn có trùng với vân cực đại (hoặc cực tiểu) hay không. Từ đó suy ra giữa hai điểm AB có bao nhiêu khoảng vân.
Lưu ý: AB/(lambda/2) có thể ra số thập phân, bỏ qua phần thập phân và chỉ lấy phần nguyên (nếu cần thì sẽ giải thích sau).
HÌnh đại diện 280820 ngoc
Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Bởi 280820 ngoc - Thứ sáu, 11 Tháng mười 2013, 09:19 PM
 
đây là đang tính số cực đại trên đoạn AB, mình biết tính cái này. Đề bài hỏi số cực đại cắt đoạn MN, còn số cực đại trên AB là 22,
HÌnh đại diện Le Quang Vinh
Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Bởi Le Quang Vinh - Thứ bảy, 19 Tháng mười 2013, 11:31 AM
 
^^ Đọc đề không kĩ nên hiểu nhầm.

Vân đầu tiên cắt MN CÓ THỂ là vân đi qua M, hoặc là vân kế tiếp với vân gần M nhất. Có thể tìm vân vân này bằng giả định MA - MB = k . lambda, sau đó lấy con số nguyên kế tiếp với k.
Vân cuối cùng cắt MN chính là vân có ĐỈNH tại P, với P là giao điểm MN với AM; tính bằng cách giả định PA - PB = l . lambda; rồi lấy l là số nguyên.
Suy ra số vân cực đại cắt đoạn MN.

Bài giải cụ thể như sau:
MA - MB = 13 cm - 5 cm = 7 cm = 35/6 lambda = 5.8(33) lambda
--> vân cực đại "đầu tiên" cắt đoạn MN là vân thứ 6.
Gọi P là giao điểm MN và AB, dễ dàng tính được PA = 144/13 cm, PB = 25/13 cm)
PA - PB = 199/13 cm = 595/78 lambda = 7.6282 lambda
--> vân cực đại "cuối cùng" cắt đoạn MN là vân thứ 7
VẬY, SỐ VÂN CỰC ĐẠI CẮT ĐOẠN MN LÀ 2 (Vân thứ 6 và vân thứ 7)

Ghi chú:
cosA = (AM*AM + BM*BM - AB*AB)/(2AB*AM) = 12/13
--> PA = AM cosA = 12. 12/13 = 144/13.
HÌnh đại diện 280820 ngoc
Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Bởi 280820 ngoc - Thứ năm, 24 Tháng mười 2013, 07:30 PM
 
tam giác này vuông nên chắc k cần dùng cos đâu
bài giải hay lắm , tks bạn