tran trieu phu
Chia nhóm trong lớp học này có tác dụng gì vậy?
Bởi Trần Triệu Phú - Chủ nhật, 7 Tháng chín 2008, 09:50 AM
 
Nguyễn Ngọc Phượng: Chia nhóm trong lớp học này có tác dụng gì vậy?
tran trieu phu
Trả lời: Chia nhóm trong lớp học này có tác dụng gì vậy?
Bởi Trần Triệu Phú - Chủ nhật, 7 Tháng chín 2008, 09:54 AM
 
Để nói về tác dụng của phân nhóm trong lớp học, xin nói vài VD:
1. Trong chức năng chát, nếu muốn các nhóm chỉ thỏa luận trong nhóm, các thành viên nhóm khác không thấy dc các thảo luận này, chỉ nhìn thấy các thảo luận của người cùng nhóm ta phải phân nhóm cho các thành viên trong lớp học, sau đó, gán chức năng phân biệt nhóm trong chatroom
2. Tương tự trong dự án soạn một khái niệm bằng wiki, nếu muốn các nhóm chỉ được xem và chỉnh sửa các bài của nhóm mình thôi thì ta cũng làm tương tự
HÌnh đại diện Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Trả lời: Chia nhóm trong lớp học này có tác dụng gì vậy?
Bởi Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Chủ nhật, 7 Tháng chín 2008, 11:06 AM
 
Vậy làm cách nào để GV có thể chia nhóm cho các người học trong lớp mình? Có bao nhiêu cấp nhóm có thể chia?
tran trieu phu
Trả lời: Chia nhóm trong lớp học này có tác dụng gì vậy?
Bởi Trần Triệu Phú - Chủ nhật, 7 Tháng chín 2008, 12:10 PM
 
ở menu điều hành của khóa học, có chức năng nhóm, vào đó sẽ có các chức năng tạo, xóa, sửa nhóm và gán thành viên cho nhóm, thêm avata cho nhóm,...
số nhóm là không hạn chế