HÌnh đại diện 282752 trần tuyết
ai giúp tớ đi
Bởi 282752 trần tuyết - Thứ bảy, 21 Tháng chín 2013, 07:50 PM
 
1 vật dao động điều hòa với biên độ A=4(cm).chu kì T=2(s),khi biết t=0 qua vị trí ban đầu theo chiều âm .phương trình dao động của vật là.
A. x=4cos(pi t + pi)(cm)

B. x=4cos(pi t + pi/2)(cm)

C. x=4cos(pi t - pi/2)(cm)

D. x=4cospi t (cm)