HÌnh đại diện 284465 Thư
Lỗi công thức
Bởi 284465 Thư - Thứ năm, 12 Tháng chín 2013, 04:51 PM
 
khi xem bài tập tự luận em thấy hay nhưng lại không hiện công thức toán học mà nó ra mấy cái này «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mrow»«mi»tan«/mi»«csymbol»«mo»§#945;«/mo»«/csymbol»«/mrow»«/math», với «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«csymbol»«mo»§#945;«/mo»«/csymbol»«/math»
có cách nào để đọc không ?