HÌnh đại diện 280820 ngoc
giúp với
Bởi 280820 ngoc - Thứ tư, 11 Tháng chín 2013, 06:13 PM
 
1. 1 bánh xe quay tự do vs tốc độ 800 vòng/phút trên 1 cái trục có moomen quán tính k đáng kể. Một bánh xe t2 đang đứng yên có momen quán tính lớn gấp 2 lần momen quán tính của bánh xe t1 đc ghép đột ngột vào trục đó. Tính tỉ số động năng quay của hệ 2 bánh xe vs động năng ban đầu của bánh xe 1?
2. Một sợi dây k dãn khối lg k đáng kể quấn quanh 1 hình trụ đồng chất khối lg M, bán kính R có thể quay tự do k ma sát quanh 1 trục nằm ngang qua tâm, 1 đầu sợi dây còn lại đc nối vs vật m, ở thời điểm t=0 hệ bắt đầu chuyển động, biểu thúc động năng của hệ theo thời gian là?
Đáp án là (mg^2t^2)/2(1+M/2m)
Tks