HÌnh đại diện 283786 buinhuminh
mọi người giúp em câu này với
Bởi 283786 buinhuminh - Thứ sáu, 6 Tháng chín 2013, 04:10 PM
 
Hai vật m1 và m2 được nối với nhau bằng 1 sợi chỉ, và chúng được treo bởi 1 lò xo có độ cứng k( lò xo nối với m1).Khi 2 vật dang ở vị trí cân bằng người ta đốt đứt sợi chỉ sao cho vật m2 rơi xuống thì vật m1 sẽ dao động điều hoà với biên độ

A.(m2.g)/k B.(m1+m2).g/k
C.m1.g/k D.trị tuyệt đối (m1-m2).g/k