HÌnh đại diện tran tri nhan
Trả lời: mn giúp e bài tập này với...e đang rất cần
Bởi tran tri nhan - Thứ năm, 5 Tháng chín 2013, 11:13 AM
 
v1=a1*t1
v2=a2*t2
thay so voi t1 =20, t2=10 suy ra a2=2a1
vi chung gap nhau nen x1=x2
0,5a1t^2=0,5a2*(t-10)^2 suy ra t