HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: giúp e với
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 30 Tháng tám 2013, 04:15 AM
 
F(can)=P.delta(alpha)/4
do giam co nang sau 1Tdelta(w)=F(can).d voi d la quang duong vat di duoc trong 1T