HÌnh đại diện 282731 Vũ Thị Nhã
giúp e với
Bởi 282731 Vũ Thị Nhã - Thứ ba, 27 Tháng tám 2013, 10:32 PM
 
giúp e bài này nhé mọi ng
1 con lắc có chiều dài 0,992m.vật m = 25g.g = 9,8.biên độ góc = 4 độ. vật chỉ dao động đc 50s thì ngừng.lấy pi = 3,1416
xác điịnh độ hao hụt cơ năng trung bình sau 1 chu kì
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: giúp e với
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 28 Tháng tám 2013, 05:08 PM
 
T=2s,so dao dong cua vat N=50/2=25
do giam bien do deltaS=So/N=2,77.10^-3.suy ra goc giam sau 1T alpha=0.16 do
luu y:nhung phep tinh na a lay sap si day,e sd may tinh de tinh se ra kq cuoi cung dep.
HÌnh đại diện 282731 Vũ Thị Nhã
Trả lời: giúp e với
Bởi 282731 Vũ Thị Nhã - Thứ năm, 29 Tháng tám 2013, 10:32 PM
 
e tuong co nang trung binh thi lien quan gi den goc

HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: giúp e với
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 30 Tháng tám 2013, 04:15 AM
 
F(can)=P.delta(alpha)/4
do giam co nang sau 1Tdelta(w)=F(can).d voi d la quang duong vat di duoc trong 1T