HÌnh đại diện 240953 dat
điện dung của một vât
Bởi 240953 dat - Chủ nhật, 25 Tháng tám 2013, 07:12 PM
 
DE_SO_9._TU_DIEN_SO_2-GHEP_TU.doc
nếu 2 điện dung song song với nhau thì được gọi là mạch song song phải ko nhưng thầy mình lại nói rằng mạch bị rẽ thì mới song song ?
Các bạn giúp mình cái nhe!
vd là bài số 8 ở trong tệp đó các bạn đọc và giúp nghe C1234//C5 hay là nt với C5