HÌnh đại diện 281742 Thành
giúp e bài dòng điện XC
Bởi 281742 Thành - Thứ sáu, 16 Tháng tám 2013, 10:05 PM
 
mạch LRC nt, L biến thiên ,R=100,cday thuần cảm,c=0,318.10^-4, U=200cos100pi t,tìm L để
a)Urc ko phụ thuộc R
b)ULR ko phụ thuộc R
c)ULR max=?