HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: mong mọi người giúp em bài này ạ. em xin cảm ơn
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 14 Tháng tám 2013, 09:54 PM
 
a, khoang cach can tim d=d1+d2=v'^2/2.g+v.t=19.8 m (t=can(2.d1/g)) .d1 la do cao cuc dai cua vat so voi vt duoc ban,d2:quang duong khi cau roi.
b, pt cd cua vat x1=18.t-0.5.10t^2 m, pt cua khi cau x2=-2.t m.vat gap khi cau khi x1=x2 =>t=4 s