HÌnh đại diện 281482 Đặng Thị Huyền
các thầy cô, anh chị giúp em bài này với ạ
Bởi 281482 Đặng Thị Huyền - Thứ tư, 14 Tháng tám 2013, 01:29 PM
 
một quả cầu được ném thẳng từ mặt đất lên vs vận tốc ban đầu 15m/s, bỏ qua lực cản không khí. Cho g=10m/s^2
a,Viết các phương trình vận tốc, gia tốc và tọa độ của quả cầu theo thời gian
b,quả cầu sẽ đạt tối đa độ cao bao nhiêu khi c/động
c,bao lâu sau khi ném quả cầu trở về mặt đất
d,bao lâu sau khi ném quả cầu ở cách mặt đất 8,8m? khi này vận tóc của quả cầu là bao nhiêu
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: các thầy cô, anh chị giúp em bài này với ạ
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 14 Tháng tám 2013, 07:01 PM
 
a, v=15-10.t m/s ; x=15.t-0.5.10.t (m) ;a=const
b, do cao cuc dai: d=(v^2)/2.g=15^2/2.10=11.25 m
c, t=t1+t2=can(2.d/g)+can(2.(d-8.8)/g)=2.2 s., t1 la thoi gian tu thoi diem ban dau den khi vat dat do cao cuc dai,t2 la tg tu do cao cuc dai den vt 8.8