HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: vật lý 12 viết PT dao động điều hòa
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Chủ nhật, 4 Tháng tám 2013, 09:08 PM
 
T khuyen ban nen dung gian do viec to, toi thg goi no la duong tron lg giac. Khi de cho goc thoi gian la luc vat di qua vtcb theo chieu duong thi pha ban dau cua no la -pi/2