HÌnh đại diện 280168 Nguyễn Hùng Sơn
các thầy\cô anh\chị giúp em vài bài tập này ạ
Bởi 280168 Nguyễn Hùng Sơn - Thứ sáu, 2 Tháng tám 2013, 03:02 PM
 
vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc của vật có pt:a =-400π²x hỏi số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây ?

câu 2 một vật dao động điều hòa tại thời điểm t1 thì vật có li độ x1=2.5cm tốc độ v1=50√3 cm/s. Tại thời điểm t2 thì vật có độ lớn li độ là x2 = 2.5√3 cm thì
tốc độ là v2=50cm/s. xác định biên độ A


Mong mọi người giúp em
Mỉm cười)
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: các thầy\cô anh\chị giúp em vài bài tập này ạ
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 2 Tháng tám 2013, 10:05 PM
 
1. a=-400.pi^2.x =>w=20.pi => T=0.1 s . Vay trong 1s vat thuc hien duoc 10 dao dong.
2. Ap dung ct: x1^2+(v1^2)\w^2=x2^2+(v2^2)/w^2 =>w=20 rad/s =>A=5 cm
HÌnh đại diện 280168 Nguyễn Hùng Sơn
Trả lời: các thầy\cô anh\chị giúp em vài bài tập này ạ
Bởi 280168 Nguyễn Hùng Sơn - Thứ sáu, 2 Tháng tám 2013, 11:57 PM
 
cảm ơn thầy ạ

HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: các thầy\cô anh\chị giúp em vài bài tập này ạ
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Chủ nhật, 4 Tháng tám 2013, 09:15 PM
 
Minh chi bang tuoi ban thoi.