HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: giai giup minh may bai nay voi . vat ly 12
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 24 Tháng bảy 2013, 12:48 PM
 
1. T=pi/25->t=pi/12=2T+T/12->S=102cm
2. x=8cos(5pi.t-pi/2) cm
3. aa(max)=200 cm/s^2->tan so goc=2pi rad/s
4. m1 va m2 tach nhau khi di den VTCB.m1 dao dong voi bien do moi con m2 chuyen dong thang deu.
Van toc cua 2 vat ngay sau khi bi tach la v=A1.w1=8.can(k/(m1+m2))
bien do moi cua m1:A2=can(v^2/w2^2)=8/can(2) voi w2=can(k/m1)
quang duong vat m2 di duoc la: S=v.t voi t=T2/4 ->S=4pi/can(2).khoang cach=S-A2=3.23