HÌnh đại diện 278808 anhbao1996ph
giai giup minh may bai nay voi . vat ly 12
Bởi 278808 anhbao1996ph - Thứ sáu, 19 Tháng bảy 2013, 07:07 PM
 
1.một con lắc lò xo điều hòa quanh vị trí cân bằng O giữa hai vị trí biên A va B . độ cứng k=250 N/m, vật có m= 100g , biên độ dao dộng 12cm . chọn gốc tọa độ tại ví trí cân bằng . gốc thời gian là lúc vật tại ví trí A . quãng đường vật đi dược trong khoảng thời gian bi/12s đầu tiên .
2. một con lắc lò xo treo thẳng đúng , kích thích cho con lắc dao động diều hòa theo phương thẳng đứng .chu kỳ và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0.4s và 8cm , chọn trục x'x thẳng đứng chiều dương hướng xuống gốc tọa độ tại vị trí cân bằng , t=0 là gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương . viết ptdd cua vật
3.một con lắc lò xo dao động diều hòa với chu kỳ T và biên độ 5cm . biết trong một chu kỳ , khoảng thời gian để vật nho của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100cm/s^2là T/3 . láy bi^2=10 . tần số dao động của vật là ?
4.một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định , đầu kia gắn với vật nhỏ m1 . ban đầu giữ vật m1 tại vi trí mà lò xo bị nén 8cm , đặt vật nhỏ m2( có khối lượng vật m1)trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1 . buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo . bỏ qua ma sát . ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 va m2 là
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: giai giup minh may bai nay voi . vat ly 12
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 24 Tháng bảy 2013, 12:48 PM
 
1. T=pi/25->t=pi/12=2T+T/12->S=102cm
2. x=8cos(5pi.t-pi/2) cm
3. aa(max)=200 cm/s^2->tan so goc=2pi rad/s
4. m1 va m2 tach nhau khi di den VTCB.m1 dao dong voi bien do moi con m2 chuyen dong thang deu.
Van toc cua 2 vat ngay sau khi bi tach la v=A1.w1=8.can(k/(m1+m2))
bien do moi cua m1:A2=can(v^2/w2^2)=8/can(2) voi w2=can(k/m1)
quang duong vat m2 di duoc la: S=v.t voi t=T2/4 ->S=4pi/can(2).khoang cach=S-A2=3.23