HÌnh đại diện 271384 Nguyễn Thị Thu Trà
giúp mh với m,n
Bởi 271384 Nguyễn Thị Thu Trà - Thứ hai, 8 Tháng bảy 2013, 10:39 PM
 
trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát 1 lò xo nhẹ có k=50 N/m một đầu cố định đầu kia gắn với một vật nhỏ có m=0.5 kg ban đầu giữ vật m1 tại vị trí là xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để m1 bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Ở thời gian là xo có chiều dài max lần 1 thì m1 dính vào vật có m2=3m1 đang đứng yên tự do trên mặt phẳng cùng m1 sau đó cả hai cùng dao động điều hòa với vận tốc max=?