HÌnh đại diện 242025 nguyễn đình thắng
Lý 11 các mem giúp mình nhé.THanks youuuuu?
Bởi 242025 nguyễn đình thắng - Thứ hai, 8 Tháng bảy 2013, 11:13 AM
 
1Một tụ điện phẳng có điện dung Co=1uF,khoảng cách giữa hai bản tụ là d=5mm.
a.Điện dung của tụ này sẽ bằng bao nhieu neu giữa hai bản tụ đặt 1 tấm kim loại song song và đối diện vs hai bản,có chiều dày 1mm.
b.Nối 2 bản tụ vs U=200V.Cho bản kim loại di chuyển tới sát một bản tụ .Trong quá trình đó tụ có bị đánh thủng hay không ?Biết rằng khi điện trường trong không khí đạt tới giá trị 3.10^6V/m thì không khí trở thành dẫn điện.
2.Bốn tấm kim loai A,B,C,D giông nhau dat song song cách đều.Diện tích mỗi tấm là S=1m^2,khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là d=1mm.Tìm điênh dung tương đương của bộ tụ đc tạo thành như sau:
a,hai cực tụ là A và D
b,hai cực là B và C,A nối vs D.
3.Một hạt điện tử bay vào khoảng không gian giữa hai tấm KL một tụ điện phẳng vs vận tốc ban đầu vo=2.5.10^7 m/s theo hướng nghiêng góc a=15* so với tấm điện dương ,độ dài mỗi tấm l=5cm,khoảng cách giữa hai tấm d=1cm.Tính hiệu điện thế giữa hai tấm biết rằng khi ra khỏi tụ điện ,hạt điện tử bay theo hướng song song vs hai tấm
HÌnh đại diện tran tri nhan
Trả lời: Lý 11 các mem giúp mình nhé.THanks youuuuu?
Bởi tran tri nhan - Thứ năm, 22 Tháng tám 2013, 12:42 PM
 
cau 1 a)co C va d tinh dc dien tich, khi dat mot ban kim loai vao giua 2 ban tu thi 2 ban tu tro nen mac noi tiep voi nhau voi C1 =\epsilon0*\varepsilon*s/x, C2=\varepsilon0*\varepsilon*s/(5/1000-1/1000-x) suy ra c bo =(1/4pi*k)*s/(5/1000-1/1000)
b) cong thuc
cau 3 doc de ta thay hat mang dien tich am va dua ve bai nem xien lam nhu cu nhe!