HÌnh đại diện 37960 nguyen huu thanh
thầy cô ơi,giúp e bài này với ạ
Bởi 37960 nguyen huu thanh - Chủ nhật, 30 Tháng sáu 2013, 08:28 PM
 
A,B cùng phương truyền sóng,cách nhau 14 cm.trên đoạn AB có 3 điểm A1,A2,A3 dao động ngược pha với A; 3 điểm B1,B2,B3 dao động ngược pha với B.sóng truyền theo thứ tự A,B1,A1,B2,A2,B3,A3,B.chỗ A1B1=1 cm
Tìm bước sóng?