HÌnh đại diện 252738 Nguyễn Quang Đức
thầy cô ơi giúp em giải bài này với
Bởi 252738 Nguyễn Quang Đức - Thứ bảy, 22 Tháng sáu 2013, 07:37 AM
 
hai nguồn AB cùng pha cách nhau 12cm đang dao động điều hòa vuông góc vs mặt nước có bước sóng là 1,6 cm. M thuộc đường trung trực của AB cách đều 2 nguồn khoảng 10cm N đối xứng với M qua AB số điểm dao động cùng pha với nguồn là bao nhiêu
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: thầy cô ơi giúp em giải bài này với
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ bảy, 22 Tháng sáu 2013, 08:27 PM
 
Chac y ban muon hoi la so diem dao dong cung pha voi nguoi tren doan MN. Ta chi can xet tren doan OM(O la trung diem cua AB).goi Q la diem thuoc doan OM.do lech pha cua Q so voi nguon 2pi.d/lamda.vi Q cung pha voi nguon nen 2pi.d/lamda=k.2pid=k.lamda. Tu gia thiet,de ton tai Q ta phai co OA3.75
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: thầy cô ơi giúp em giải bài này với
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Chủ nhật, 23 Tháng sáu 2013, 06:03 PM
 
Chac y ban muon hoi la so diem dao dong cung pha voi nguoi tren doan MN. Ta chi can xet tren doan OM(O la trung diem cua AB).goi Q la diem thuoc doan OM.do lech pha cua Q so voi nguon 2pi.AQ/lamda.vi Q cung pha voi nguon nen 2pi.AQ/lamda=k.2piAQ=k.lamda. Tu gia thiet,de ton tai Q ta phai co AO