HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup mình câu về sóng cơ!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 19 Tháng sáu 2013, 06:48 AM
 
De thay A(m1)=A(m2).do lech pha giua m1 va m2 la u=2pi.M1M2/lamda=2pi.suy ra 2 diem dao dong cung pha.v2=-40cm/s