HÌnh đại diện 230863 Khoa
Giup mình câu về sóng cơ!
Bởi 230863 Khoa - Thứ hai, 17 Tháng sáu 2013, 05:18 AM
 
Cho 2 nguồn sóng: Ua= 5cos(20pit) cm và Ub=5cos(20pit+pi)
M1 và M2 trên đoạn AB= 20cm, M1 cách A 12cm, cách B 14 cm. Tại thời điểm nào đó, M1 có v=-40cm/s . Hỏi v lúc đó tại M2. vân tốc truyền sóng trên dây là 60cm/s

THANKS MỌI NGƯỜI!
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup mình câu về sóng cơ!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 19 Tháng sáu 2013, 06:48 AM
 
De thay A(m1)=A(m2).do lech pha giua m1 va m2 la u=2pi.M1M2/lamda=2pi.suy ra 2 diem dao dong cung pha.v2=-40cm/s