HÌnh đại diện 271384 Nguyễn Thị Thu Trà
giúp m với m.n
Bởi 271384 Nguyễn Thị Thu Trà - Thứ sáu, 14 Tháng sáu 2013, 09:27 PM
 
Một vật nhỏ có khối lượng 200 gam trong một con lắc lo xo dao động với chu ki T với biên đọ 4 cm .Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc nhỏ hơn 500can2 cm/s2 là T/2.Độ cứng của là xo là?
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: giúp m với m.n
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ bảy, 15 Tháng sáu 2013, 02:04 PM
 
Dua vao do thi cua gia toc va du kien bai cho ta se co: a(max)=500can(2)/cos(45)=1000 cm/s^2.suy ra tan so goc bang 5can(10) rad/s.cuoi cung ap dung cong thuc w(tan so goc)=can(k/m).k=50 N/m

HÌnh đại diện 271384 Nguyễn Thị Thu Trà
Trả lời: giúp m với m.n
Bởi 271384 Nguyễn Thị Thu Trà - Chủ nhật, 16 Tháng sáu 2013, 09:57 PM
 
thanks you