HÌnh đại diện duy phuoc
giải bài sóng cơ này nào các bạn
Bởi duy phuoc - Thứ hai, 3 Tháng sáu 2013, 08:50 PM
 
trong tn nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp A và B cùng pha dao động với tần số f = 20 hz . Tại M cách A và B lần lượt là 12cm và 20cm sóng có biên độ cực đại. Tìm vận tốc sóng truyền trên mặt nước biết giữa M và đường trung trực AB có 3 điểm cực đại.
a.20 b.40 c 53,4 d40
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: giải bài sóng cơ này nào các bạn
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 5 Tháng sáu 2013, 07:06 PM
 
Ap dung ct: d2-d1=k.lamda
diem M dd vs bien do cuc dai va giua M va duong trung truc cua AB co 3 diem dd vs bien do cuc dai khac.suy ra k=4,tim duoc lamda=2(cm).suy ra v=lamda.f=40 (cm/s).