HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: mọi người ra tay giúp đỡ nào
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 3 Tháng năm 2013, 08:52 AM
 
B1:goi M' la hinh chjeu cua M tren S1S2.sau do dung dinh luat pitago de tinh MM'=9cm.tjep theo tinh cac day cuc dai trong khoang gjua M' va duong trung truc cua doan S1S2:k B2:khoan cach gjua 2djem la d=x1-x2.tjm dao dog tong hop cua 2vat dđ voi pt x1 va -x2
ptth x=5cos(wt+53pj/180)cm. 2 vat co khoang cach lon nhat khi li do cua dđth o vi trj bien.=>li do x1=3cos(+-53pj/180+k2pj)hoac +-126pj/180+k2pj.da A.+-1.8cm